Užitečné

1) Jak snížit náklady na spotřebu vířivky či swim spy?

Registrujeme mnoho dotazů na možné úspory provozu vířivek nejen od nových potenciálních zákazníku, ale i od již stávajících majitelů našich vířivek a swim spa.
 
V současné době vysokých cen energií je absolutně logické uvažovat o možnostech snížení energetické náročnosti provozu domácích spotřebičů a vířivek především. Ve většině wellness produktů je energeticky nejnáročnější ohřev. Ohřev vzduchu při saunování, u bazénů, vířivek či swim spa je to ohřev vody. Na trhu se můžete setkat s několika možnými variantami řešení jako například fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, napojování vířivek či swim spa na ohřev domu apod.
 
Reálný provoz nám ukazuje, že nejlepší a opravdu efektivní způsob alternativního ohřevu vířivek a swim spa je dedikované tepelné čerpadlo.
 
banner-xc-heat-pump-akce.jpg
 
Od roku 2020 máme na naší vzorkovně v testování tepelné čerpadlo XC Heat Pump připojené na naši swim spu Activity 1 DEEP od Passion Spas při celoročním provozu. Od roku 2021 toto čerpadlo instalujeme k téměř každé swim spě a tudíž máme reálnou zpětnou vazbu z funkčnosti a efektivnosti těchto čerpadel.
 
V loňském roce od Passion Spas tepelné čerpadlo odkoupila společnost Balboa (největší producent vířivkovvých technologií) a nyní ho na trh dodává i pod svou obchodní značkou CLIM8ZONE. To je vlastně nejlepší potvrzení funkčnosti tohoto čerpadla, jelikož se největší výrobce vířivkových technologií rozhodl nevyvíjet vlastní model, ale převzít již vyvinuté a funkční tepelné čerpadlo pro vířivky a swim spa.
  
Jak tepelné čerpadlo funguje? Zjednodušeně to můžeme popsat tak, že do tepelného čerpadla proudí vířivková voda, která se ohřívá teplem získaným z okolního vzduchu, který čerpadlo nasává a pak ochlazený vzduch opět vyfukuje zpět. Důležitá je ale účinnost, která se měří tzv. COP  (koeficient účinnosti). COP nám udává rozdíl mezi vstupním příkonem tepelného čerpadla (kolik energie spotřebuje) a topným výkonem (jakou energií ohřeje vodu). Tento koeficient se samozřejmě mění vlivem okolní teploty. Při vyšších venkovních teplotách je COP vyšší (čerpadlo získává větší teplo ze vzduchu), při nižších venkovních teplotách COP klesá. Důležité ale je, aby COP měl vyšší hodnotu než 1. Tedy aby tepelné čerpadlo hřálo vyšším výkonem, než spotřebuje na svůj provoz.
  
Jak funguje klasické elektrické topení, které ve své vířivce máte? Jedná se o klasické odporové topení, které má spotřebu 3 kW a výkon 3 kW. Tudíž COP = 1
 
 Ve výše uvedených proklicích či na tomto odkaze - https://www.dumvirivek.cz/cs/virivky/passion-spas/tepelne-cerpadlo-passion-spas-xc-heat-pump.html - nebo na obrázcích níže můžete vidět účinnost tepelného čerpadla XC Heat Pump/Balboa Clim8zone při různých venkovních teplotách. Můžeme říci a z reálného používání víme, že i při -10°C teploty vzduchu má tepelné čerpadlo účinnost mezi 1,95 - 2,8. Tedy je minimálně 2 x účinnější, tedy o polovinu úspornější, než klasický ohřev elektrickým topením.
 
Passion Spas XC Heat Pump Parametry.jpg
 
 
Výše uvedené znamená, že s naším tepelným čerpadlem ušetříte minimálně 50 % nákladů na ohřev Vaší vířivkové, swim spa i bazénové vody a můžete jej používat celoročně. Klidně i jen k temperování Vaši vody, pokud vířivku v zimě nepoužíváte. Nechceme Vám slibovat dosažení tabulkových laboratorních hodnot, ale naším vlastním provozem a zkušenostmi od stávajících uživatelů XC Heat Pump víme, že úspora na celkový provoz vířivky či swim spa dost často bývá i vyšší než 50 %. To znamená, že se Vám investice tepelného čerpadla velmi rychle vrátí na úspoře provozu. Investice se může vrátit třeba i roka či dvou, dle četnosti užívání Vašeho zařízení.
  
Současně chceme ale zmínit i funkci chlazení vody, tedy opačný chod tepelného čerpadla. V tomto módu můžete vcelku rychle vodu Vaší vířivky či swim spa v teplém počasí vychladit a mít tak v létě při vysokých venkovních teplotách vodu připravenou k osvěžujícímu ochlazení.
 
  
Vzorová kalkulace montáže tepelného čerpadla v ceníkových cenách bez dopravy:
- Tepelné čerpadlo XC Heat Pump - 39 900,- bez DPH
- Montážní materiál - fitinky (ventily, kolena, redukce, propojovací materiál) - 2 800,-
- Práce technika - cca 4 hodiny - 3 160,-
 
Celkem montáž čerpadla - 45 860,- bez DPH, tedy 55 490,- včetně 21 % DPH bez dopravy.
 
Pro individuální nacenění instalace tepelného čerpadla nás neváhejte kontaktovat.
 
 
 

2) Jakou stavební přípravu potřebuji pro instalaci vířivky nebo swim spy?

Rozlišujeme 2 základní způsoby instalace vířivky a swim spa:

 1/ Vířivka volně stojící

V tomto případě vířivka musí stát na rovném zpevněném povrchu. Ideální je rovná betonová deska beze spádu o minimální tloušťce 15 cm. Vířivku však můžeme bez problémů instalovat i na zámkovou dlažbu (rovná bez prohlubní či boulí), zhutněné štěrkové lůžko či terasu s potřebnou nosností. Důležité je, aby vířivka ležela na rovném povrchu celým svým půdorysem.

 2/ Vířivka zapuštěná

Zde můžeme řešit zapuštění vířivky kompletní (po skořepinu vířivky) nebo částečné (určitou část vířivky necháme nad úrovní terénu). Pro tento typ instalace potřebujeme vybudovat montážní otvor, o minimálních rozměrech konkrétní vířivky + 70 cm pro servisní přístup (příklad: Přejeme si zapustit vířivku o rozměrech stran 200 x 200 cm, potřebujeme montážní otvor o vnitřních rozměrech 270 x 270 cm). Hloubku montážního otvoru řešíme dle výšky konkrétního modelu vířivky (nesmíme však zapomenout na výšku terasové krytiny apod.). 

Měli bychom řešit montážní jámu s betonovou deskou a zpevněnými boky (ztracené bednění). Nesmíme zapomenout na odvodnění daného díla vhodnou drenáží, kanalizaci, kalovým čerpadlem apod. Betonová deska by na půdorysu vířivky měla být rovná beze spádu. Servisní přístupy pak zakryjeme vhodnou konstrukcí, kterou překryjeme terasovinou či jiným použitým materiálem v prostoru instalace.

3/ Swim Spa volně stojící

V tomto případě swim spa musí stát na rovném zpevněném povrchu. Ideální je rovná betonová deska beze spádu o minimální tloušťce 15 cm. Swim spu však můžeme bez problémů instalovat i na zámkovou dlažbu (pevný podklad, rovná bez prohlubní či boulí), zhutněné štěrkové lůžko či terasu s potřebnou nosností. Důležité je, aby swim spa ležela na rovném povrchu celým svým půdorysem a bylo pamatováno na servisní přístup po celém obvodu swim spy.

4/ Swim Spa zapuštěná

Zde můžeme řešit zapuštění swim spy kompletní (po lem skořepiny) nebo částečné (určitou část swim spy necháme nad úrovní terénu). Pro tento typ instalace potřebujeme vybudovat montážní otvor, o minimálních rozměrech konkrétní swim spy + 60 cm pro servisní přístup (příklad: Přejeme si zapustit swim spu o rozměrech stran 600 x 220 cm, potřebujeme montážní otvor o vnitřních rozměrech 720 x 340 cm). Hloubku montážního otvoru řešíme dle výšky konkrétního modelu swim spy (nesmíme však zapomenout na výšku terasové krytiny apod.). 

Měli bychom řešit montážní jámu s betonovou deskou a zpevněnými boky (ztracené bednění). Nesmíme zapomenout na odvodnění daného díla vhodnou drenáží, kanalizaci, kalovým čerpadlem apod. Betonová deska by na půdorysu vířivky měla být rovná beze spádu. Servisní přístupy pak zakryjeme vhodnou konstrukcí, kterou překryjeme terasovinou či jiným použitým materiálem v prostoru instalace.

  

3) Jakou potřebuji elektroinstalaci pro připojení vířivky nebo swim spa?

Většina vířivek má nastavené řídící jednotky na napětí 400 V, tedy třífázový proud.

Pro menší vířivky s maximálně dvěma hydromasážními motory je potřeba samostatný třífázový 16 A jistič (ideálně motorové specifikace "C") s odpovídajícím proudovým chráničem.
Pro větší vířivky se třemi hadromasážními motory je lepší použít samostatný třífázový 20 A jistič (ideálně motorové specifikace "C") s odpovídajícím proudovým chráničem.

Minimální parametry přívodního kabelu: 5 x 2,5

Některé modely vířivek - především ty s jedním hydromasážním motorem či modely Plug & Play - jsou nastaveny na přívodní napětí 230 V, tedy jednu fázi.

V tomto případě doporučujeme použít samostatný jistič jendofázový jistič 20 A (ideálně motorové specifikace "C") s odpovídajícím proudovým chráničem.

Doporučené parametry přívodního kabelu: 3 x 4

Kabel je třeba vyvést mimo půdorys vířivky a ponechat dostatečnou délku tak, aby se dal protáhnout vířivkou k místu připojení.

 

Většina swim spa má nastavené řídící jednotky na napětí 400 V, tedy třífázový proud.

Pro swim spy s maximálně čtyřmi hydromasážními motory je potřeba samostatný třífázový minimálně 16 A jistič (ideálně motorové specifikace "C") s odpovídajícím proudovým chráničem.

Pro větší swim spy s více než čtyřmi hydromasážními motory je lepší použít samostatný třífázový 20 A jistič (ideálně motorové specifikace "C") s odpovídajícím proudovým chráničem.

Minimální parametry přívodního kabelu: 5 x 2,5 či 5 x 4

Pro dvouzónové swim spy (tedy vířivková část je oddělena od bazénové) je ideální mít 2 přívodní kabely se dvěma jističi, abyste mohli obsluhovat jednotlivé části swim spy zvlášť. 

  

4) Jak se řeší napouštění vířivky a swim spa?

Standardní napouštění vířivky a swim spa je řešeno externím přívodem (zahradní hadice apod.). Vířivku či swim spu vždy napouštíme na úroveň doporučenou výrobcem. Při používání vířivky a ohřevu vody dochází k přirozenému odparu vody z vířivky, tudíž vodu potřeba čas od času dopustit.

Samozřejmě lze vířivku nebo swim spu napojit na permanentní přívod vody. Toto řešíme vždy individuálně dle konkrétních možností místa instalace.

  

5) Jak se řeší vypouštění vířivky a swim spy?

Všechny vířivky a swim spy jsou vybaveny výpustným ventilem. Většina vířivek a swim spa má šroubovací adaptér na nasazení zahradní hadice. Vířivka se tedy vypouští otevřením výpustného ventilu a vytečením vody samospádem. Při dostatečném odstupu od dávky chemie mohu vodu z vířivky použít i na závlahu zahrady.

Dalším způsobem pohodlného vypouštění vířivky a swim spy je použití elektrického čerpadla vody (kalového čerpadla apod.). V tomto případě vodu čerpáme přímo z vířivky a swim spy samotné.

Samozřejmě lze vířivku nebo swim spu napojit na permanentní odpad. Toto řešíme vždy individuálně dle konkrétních možností místa instalace.

 

6) Jak často musím měnit vodu ve vířivce a musím používat chemii?

Doporučujeme měnit vodu ve vířivce cca 3 - 4 za sezónu dle četnosti používání vířivky a práce s chemií.

U swim spy se voda v pravidle mění méně častěji. Většinou vydrží celou sezónu i více let bez výměny, pracuje-li majitel dobře s chemií a filtrací. 

Ve vířivce je potřeba řešit septičnost vody chemickými přípravky. Velmi důležité je pravidelně čistit filtry a minimálně 1 x za sezónu je vyměnit.

Chemické prostředky a jejich užití konzultujte se specialisty a postupujte dle pokynů v návodu užití. Existují různé možnosti vířivkové/bazénové chemie na bázi chlóru, oxidu či bromu.

Naši doporučenou vířivkovou chemii naleznete v kategorii Chemie pro vířivky.

 
Dárek zdarma
Dárek zdarma
ke každé vířivce a swim spa
Navrhněte si vlastní cenu
Navrhněte si vlastní cenu
a vyřešíme individuální kalkulaci
Rychlá montáž
Profesionální a rychlá montáž
po celé ČR i Evropě
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz