RENTO Saunová vůně Arktická borovice, 10ml

Kód: HC176365
Neohodnoceno
190 Kč 157 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Navrhněte si vlastní cenu
Navrhněte si vlastní cenu
a vyřešíme individuální kalkulaci

Detailní popis produktu

Rento vůně do sauny 10 ml, arktická borovice

Esence do sauny s vůní arktické borovice. Obsah lahvičky 10 ml. Stačí pár kapek a jste v borovicovém háji.

Návod na použití:
Nakapejte 3 až 6 kapek do naběračky s vodou a polejte tím horké saunové kameny. Vždy esenci řeďte vodou. Lahvičku nikdy nenechávejte v horké sauně.

 

Nebezpečí. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Obsahuje eukalyptový olej, terpentýnový olej, pin-2(3)-ene, cedrový olej, 3-Carene, Limonene, Cist, Cistus ladaniferus, ext., 2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, kyselina izomerizovaná, Pin-2(10)-e, výtažek z borovice, Terpinolene 20.
UFI: X8JD-UW6E-E00N-PVCD

   

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz